Werken vanuit eigen thuissituatie en kracht

Buro MAKS werkt vanuit de visie dat de ondersteuning aan mensen met psychiatrische problematiek in de thuissituatie plaats moet vinden. Dáár ontstaan de problemen en dáár kunnen ze dan ook het best opgelost worden. De eigen kracht van het individu en zijn directe omgeving staan centraal.

Vanuit concreet zorgplan

Begeleiders werken met een zorgplan dat niet voor, maar samen met de cliënt is opgesteld. Binnen het plan wordt gewerkt aan het behalen van realistische en concrete doelen. De doelen zijn gebaseerd op de mogelijkheden en kwaliteiten van de cliënt en het steunend netwerk, rekening houdend met de beperkingen.

Eigen invulling

Bij Buro MAKS staat een multidisciplinair team van deskundigen voor u klaar in Noord-Brabant en Rivierenland. Elke cliënt krijgt te maken met bekende en goed bereikbare begeleiders. Alle medewerkers geven op methodische wijze invulling aan de opgestelde missie en visie.

 
 
 
menu