Aanbod ambulante begeleiding

Alle medewerkers van de teams begeleiding werken met de basismethodiek Community Support en richten zich op het actief betrekken van de eigen sociale omgeving van de cliënt op diens hulpverlening. Als onderdeel van deze methodiek wordt een cliëntenportal gehanteerd (E-Health). Binnen deze digitale ondersteuning heeft de cliënt de regie en bepaalt wie van het eigen netwerk wel/niet wordt toegevoegd en welke bevoegdheden deze persoon krijgt. Vanuit dit platform kan het hulpverleningsplan worden onderhouden, rapportages verzorgd worden, diverse communicatievormen plaatsvinden, digitale hulpmiddelen ingezet worden en afspraken gemaakt worden.

Digitale hulpverlening draagt bij aan een grotere effectiviteit en doelmatigheid, omdat de bereikbaarheid en communicatie tussen cliënt, begeleider en sociaal netwerk effectiever is en de hulpverlening gecomprimeerd wordt tot concrete acties. De cliënt is daarin letterlijk de regisseur van de eigen hulpverlening en heeft daarin de eigen verantwoordelijkheid.

Binnen de begeleiding bij kinderen wordt de nadruk gelegd op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, oplossingsvaardigheden, reflectiemogelijkheden en zelfredzaamheid. Tijdens de gespecialiseerde begeleiding wordt de aandacht gericht op het gehele systeem, waarbij het vergroten van de zelfstandigheid van het kind voorop staat. We trainen vaardigheden zoals plannen en organiseren, vergroten van het tijdsbesef, taakaanpak aanleren en oefenen, vergroten van de zelfredzaamheid, ontlasten van de thuissituatie, sociale vaardigheden, vergroten van de weerbaarheid, etc.

 
 
 
menu