Aanbod afgestemd op individuele cliënt

Het gespecialiseerde zorgaanbod van Buro MAKS is afgestemd op de cliënt en zijn omgeving. Medewerkers bieden behandeling en begeleiding om ervoor te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen de gezinssituatie. De hulpverlening is gericht op het versterken van vaardigheden, afname van gedragsproblemen, het versterken van het gezinssysteem en het zoeken naar mogelijkheden voor vrijetijdsinvulling.

Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor als u meer wilt weten over het zorgaanbod van Buro MAKS.

Met wie kunt u contact opnemen in geval van crisis?

Met wie kunt u contact opnemen in geval van crisis?

  • Huisarts / huisartsenpost;

  • 112;

  • Politie / wijkagent;

  • Eigen behandelaar (bv GGZ)

  • Veilig thuis; www.vooreenveiligthuis.nl 0800-2000

De medewerkers van Veilig Thuis zijn experts als het gaat om veiligheid en geweld én het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer je contact opneemt met Veilig Thuis denken en doen de medewerkers van Veilig Thuis actief met je mee en zo nodig wordt er ondersteuning geboden.

Een zelfstandige en onafhankelijke zorgaanbieder op het gebied van zelfmoordpreventie, verleent online en telefonische hulp.

Gaat het niet om een crisis, maar is er sprake van eenzaamheid, relatieproblemen, geweld en agressie: dag en nacht, zeven dagen per week, kunnen mensen in nood in volstrekte anonimiteit bij Sensoor hun verhaal kwijt.  Je kunt ook chatten of mailen.

 
 
 
menu