Jaarlijkse verantwoording: Samen op koers

Medewerkers stelden ooit de kritische vraag of Buro MAKS transformeert van een roeibootje naar een olietanker. Dit inpireerde tot de overtuiging dat Buro MAKS een zeilschip wil zijn. Niet te luxe, maar wel aangepast aan de huidige tijd. Het schip zoekt bij tegenwind breder vaarwater op en blijft dan prima op koers. Buro MAKS gaat vooruit. Samen vooruit met cliënten, medewerkers en organisatie.

In de jaarverslagen wordt op maatschappelijk en financieel vlak teruggekeken en vooruitgeblikt. De verslagen worden gepubliceerd op de voor iedereen toegankelijke site Jaarverantwoording in de zorg.

 
 
 
menu