Ambulante begeleiding

Korte omschrijving:

De ambulante begeleiding van Buro MAKS is een, op maat afgestemde, resultaatgerichte begeleiding in de eigen leefomgeving. De ambulante begeleiding richt zich op het versterkten van vaardigheden en het benutten van steun uit de omgeving van kinderen met psychosociale of psychiatrische problematiek. Ouders worden bij de begeleiding betrokken om de opvoeding af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van hun kind. Door zich samen in te zetten, kunnen de geleerde vaardigheden beter beklijven. We maken daarbij o.a. gebruik van methodieken uit het resultaatgericht en oplossingsgericht werken.  De directe leefomgeving, bijvoorbeeld school, sportvereniging of sociaal netwerk, kan bij de begeleiding betrokken worden. Het doel daarbij is om het zelfstandig functioneren met steun uit de omgeving te vergroten, zodat u zo kort mogelijk afhankelijk bent van de professionele ondersteuning. 

Het doel van de ambulante begeleiding:

De algemene doelen worden individueel afgestemd en op maat gemaakt in samenspraak met ouders en kind (vanaf 12 jaar). De doelen worden in een begeleidingsplan vastgelegd.

Frequentie, intensiteit en duur

De duur van de begeleiding is afhankelijk van de beschikking van de gemeente. De contactmomenten zijn in samenspraak met ouders en jeugdige cliënt.

De voorwaarden voor deelname:

  • Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een psychiatrische beperking, functionerend op (rand) normaal begaafd niveau.
  • Beschikking van de gemeente van uw woonplaats.
  • Ouders en kind zijn gemotiveerd voor hulpverlening. (In sommige gevallen richt de begeleiding
    zich alleen op ouders of alleen op de jongere vanaf 16 jaar).

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor. Bel 088-4008800 of mail Turn on JavaScript!">Turn on JavaScript!

 
 
 
menu