Ambulante behandeling jonge kinderen 0-7 jarigen

Korte beschrijving

De behandeling van jonge kinderen is een kortdurende behandeling in de thuissituatie, gericht op ouders van kinderen (0-7 jaar) die spanning ervaren in de opvoeding van hun jonge kind. Het gaat hierbij om ouders van kinderen met bijvoorbeeld een lastig hanteerbaar temperament, huilproblemen, slaapproblemen en voedingsproblemen zonder dat hier een duidelijke medische oorzaak voor te vinden is. De interactie met het jonge kind staat onder druk of lijkt moeilijk tot stand te komen. Hierdoor verloopt de communicatie en het contact met het kind moeizaam waardoor de sociaal-emotionele ontwikkeling onder druk komt te staan.

Aan de hand van observatie, gesprekken met ouders en video-feedback wordt de kwaliteit van de interactie tussen ouder en kind in beeld gebracht en de communicatie verbeterd. Er wordt aangesloten bij de sterke kanten van het gezin. Daarnaast bestaat de behandeling uit het versterken van de draagkracht van ouders door het organiseren van praktische en emotionele ondersteuning. Het sociaal netwerk kan daarbij betrokken worden.

Het doel van de behandeling van het jonge kind is

  • Het probleemgedrag van het kind (huilen, slapen, voeding) vermindert.
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd.
  • De kwaliteit van de ouder-kind interactie verbetert.
  • Het sensitieve gedrag van ouders (ontvangen van de initiatieven van het kind) wordt versterkt.
  • Het responsieve gedrag van ouders (beantwoorden van de initiatieven van het kind) wordt verbeterd.
  • Opvoedingsvaardigheden van ouders verbeteren (positief leiding nemen, zelfvertrouwen ontwikkelen).
  • De praktische en emotionele ondersteuning uit de omgeving wordt vergroot.

Frequentie, intensiteit en duur

De ambulant begeleider komt gedurende 4 maanden twee keer per week thuis bij de ouders. Een bezoek duurt gemiddeld 1,5 uur.

De voorwaarden voor deelname

  • Kinderen van 0-7 jaar met problemen op het gebied van drinken, eten, slapen, huilen of een moeilijk temperament.
  • Medische oorzaken zijn uitgesloten.
  • Er is een geldige beschikking voor specialistische jeugdhulp. 

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor. Bel 088-4008899 of mail naar Turn on JavaScript!


 
 
 
menu