Ambulante behandeling volwassenen

Korte beschrijving

De ambulante thuisbehandeling is gericht op het leren omgaan met de eigen mogelijkheden en beperkingen die samenhangen met de psychiatrische problematiek. De behandeling vindt plaats in de eigen leefomgeving. Er worden vaardigheden aangeleerd om met de eigen kwetsbaarheid om te gaan in moeilijke situaties. We maken daarbij o.a. gebruik van methodieken uit het oplossingsgericht werken, gedragstherapeutische interventies en community support. De mensen in de directe omgeving, familie en het sociale netwerk worden, indien mogelijk, betrokken bij de behandeling. De behandeling is kortdurend en kan gekoppeld worden door een begeleidingstraject, waarbij de geleerde vaardigheden verder worden geoefend en vastgehouden.

Het doel van de ambulante behandeling is

  • Inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen (psycho-educatie).
  • De stoornis te accepteren en te hanteren.
  • Vaardigheden vergroten met betrekking tot zelfstandigheid.
  • Benutten van sociaal netwerk en versterken maatschappelijke participatie.

De doelen worden individueel afgestemd met de cliënt en vastgelegd in een behandelplan Het behandelplan wordt uitgevoerd onder supervisie van de regiebehandelaar.

Frequentie, intensiteit en duur

De behandeling duurt 4 tot 6 maanden, waarbij er overwegend tweemaal per week een contactmoment is.

Voorwaarden voor deelname

  • Het betreft volwassenen met een psychiatrische beperking, functionerend op (rand)normaal begaafd niveau.
  • De kosten voor behandeling vallen onder de basisverzekering (afhankelijk van uw zorgverzekeraar). Wel dient u rekening te houden met het eigen risico.

Aanmelding & informatie

Voor aanmelding behandeling volwassenen verwijs ik u naar het aanmeldformulier. Heeft u nog vragen met betrekking tot behandeling volwassenen, neem dan vrijblijvend contact op met ons team behandeling volwassenen: bel 088-4008820 of mail naar Turn on JavaScript!

 
 
 
menu