Ambulante behandeling

Buro MAKS biedt diverse kortdurende behandelmodules aan kinderen/jongeren. In de behandeling kinderen/jongeren maken we gebruik van interventies die gebaseerd zijn op psycho-educatie, oplossingerichte gesprekstherapie, systeemtheorie en leertheorie. Door psycho-educatie krijgen kinderen/jongeren en ouders inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het kind/de jongere, samenhangend met de stoornis en de gevolgen daarvan in het dagelijks leven.

Daarnaast leren ze vaardigheden om beter om te gaan met de gevolgen van de stoornis in hun dagelijks leven. Bij het aanleren van vaardigheden wordt vooral gebruik gemaakt van oplossingsgerichte interventies. De nadruk ligt daarbij op het zoeken naar oplossingen vanuit de krachten die er in een persoon, het gezin en het sociale netwerk zijn. De leertheorie speelt een rol bij positieve bekrachtiging van gewenst gedrag en het oefenen van gedrag door rollenspel en voorbeeldgedrag. Zo worden bestaande vaardigheden versterkt en nieuwe vaardigheden aangeleerd. Het gezin is de belangrijkste context waarin de oplossingen gevonden kunnen worden en vaardigheden geleerd en geoefend worden. 

 
 
 
menu