Begeleiding beschermd wonen volwassenen

Korte beschrijving

Buro MAKS biedt begeleiding en behandeling aan volwassen mensen met een psychotische kwetsbaarheid die wonen in een beschermde woonkring van de stichting Chapeau Woonkringen Tiel en Tilburg (www.chapeau-woonkringen.nl).

De stichting realiseert woonkringen, waarbij mensen met een psychotische kwetsbaarheid of vergelijkbare stoornissen, onder voorwaarden van Stichting Chapeau Woonkringen een appartement kunnen huren en daar zelfstandig kunnen wonen. De begeleiding bestaat uit 24-uurs zorg, die geleverd wordt door Buro MAKS.

De begeleiding is gericht op het bieden van een optimale woonplek en optimaliseren van het zelfstandig wonen en maatschappelijke participatie. De familie/naasten van de bewoner zijn belangrijke betrokkenen tijdens de begeleiding.

De inhoud van de begeleiding bij beschermd wonen is onder andere

  • Bieden van een optimale woonplek.
  • Realiseren van zaken die bijdragen aan groei naar maatschappelijke participatie.
  • Doorgroei naar een zelfstandige woonplek indien haalbaar.
  • Betrekken van sociaal netwerk.

De doelen worden individueel afgestemd met de bewoner en vastgelegd in een individueel begeleidingsplan.  Wanneer er ook behandeling wordt geboden door Buro MAKS wordt er, indien nodig, in samenspraak met het behandelteam het een en ander opgenomen in het begeleidingsplan.

Frequentie, intensiteit en duur  

De begeleiding bestaat uit 24-uurs zorg. Er is een slaapdienst aanwezig, zodat de bewoner altijd aanspraak kan maken op begeleiding. De begeleiding kan in meerdere en mindere mate plaatsvinden. Het is een constant op maat gemaakte vorm van begeleiding, die aansluit bij de individuele behoefte van de bewoner.

Voorwaarden voor deelname

  • Het betreft volwassenen met een psychiatrische beperking, overwegend met psychotische kwetsbaarheid.
  • Voordat een bewoner kan wonen bij de woonkring is er een procedure die loopt via de Toelatingscommissie. Vanuit daar wordt gekeken of de bewoner past binnen de woonkring.

Meer informatie?

Daarnaast kunt u contact opnemen met de woonkring Tiel, 088-4008888 of Turn on JavaScript! of met de woonkring Tilburg, 088-4008800 of Turn on JavaScript!

 
 
 
menu