Behandeling beschermd wonen volwassenen

Korte beschrijving

Buro MAKS biedt begeleiding en behandeling aan volwassen mensen met een psychothische kwetsbaarheid, die wonen in een beschermde woonvoorziening van de stichting Chapeau Woonkringen Tiel en Tilburg (www.chapeau-woonkringen.nl).

De stichting realiseert woonkringen, waarbij mensen met een psychotische kwetsbaarheid of vergelijkbare stoornissen, onder voorwaarden van Stichting Chapeau Woonkringen een appartement kunnen huren en daar zelfstandig kunnen wonen. De begeleiding bestaat uit 24-uurs zorg, die geleverd wordt door Buro MAKS. Sommige bewoners van de woonkring in Tiel en Tilburg krijgen behandeling vanuit Buro MAKS. Andere bewoners krijgen behandeling vanuit de behandelsettingen, die gevestigd zijn in Tiel en Tilburg. Alle bewoners van de woonkringen dienen onder behandeling te staan van een behandelteam.

De behandeling bestaat uit psycho-educatie en het aanleren van vaardigheden om met de beperkingen in het dagelijks leven om te gaan. Gedragstherapeutische interventies worden, waar nodig, ingezet bij het omgaan met psychotische belevingen. Ook het monitoren van veiligheid bijvoorbeeld rond zelfbeschadiging of suïcidaliteit is onderdeel van de behandeling.

De begeleiding en behandeling is gericht op het bieden van een optimale woonplek en optimaliseren van het zelfstandig wonen en maatschappelijke participatie. De familie/naasten van de bewoner zijn belangrijke betrokkenen tijdens de begeleiding.

Het doel van de behandeling bij beschermd wonen is

  • Stabilisatie van symptomen en beperkingen.
  • Inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen (psycho-educatie).
  • De stoornis accepteren en hanteren.
    • Optimaliseren van het zelfstandig functioneren.
    • Vaardigheden leren om het best mogelijke en haalbare niveau van functioneren te behouden.

De doelen worden individueel afgestemd met de cliënt en vastgelegd in een behandelplan.  Het behandelplan wordt uitgevoerd onder supervisie van de regiebehandelaar.

Frequentie, intensiteit en duur

Consultatie klinisch psycholoog vindt plaats op indicatie eenmaal per 2 weken / eenmaal per maand. De psychiater wordt geconsulteerd op indicatie, gemiddeld variërend van eenmaal per maand tot eenmaal per 2 of 3 maanden. De behandeling door de HBO-hulpverlener varieert van wekelijks tot eenmaal in de 2, 3 of 4 weken.

Voorwaarden voor deelname

  • Het betreft volwassenen met een psychiatrische beperking, overwegend met de diagnose schizofrenie.
  • Bewoners woonkringen Tiel en Tilburg, die gekozen hebben voor behandeling via Buro MAKS.
  • De kosten voor behandeling vallen onder de basisverzekering (afhankelijk van uw zorgverzekeraar). Wel dient u rekening te houden met het eigen risico.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met de woonkring Chapeau Tiel, LingeErf: bel 088-4008888 of mail: Turn on JavaScript!. Of met de woonkring Tilburg, bel 088-4008890 of mail: Turn on JavaScript!

 
 
 
menu