Nieuwe vragenlijsten over uw eigen zorgbehoefte

Vanaf mei gaat Buro MAKS werken met nieuwe vragenlijsten om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op uw behoefte en die van uw kind. Aan de hand van de uitslagen wordt ook de kwaliteit van de zorg verbeterd. Bij jeugdigen gaat het om de lijst 'Kidsscreen' en bij volwassenen om de lijst 'Mansa'.

Ingaan op eigen situatie

Voortaan krijgen alle cliënten twee keer per jaar een vragenlijst voorgelegd. Bij jeugdigen gaat het om de lijst 'Kidsscreen' en bij volwassenen om de lijst 'Mansa'. Deze vragenlijst gaat over uw gezondheid en welbevinden. De vragenlijst wordt u per mail toegezonden. Op uw verzoek kunt u de vragenlijst ook samen met uw begeleider invullen of een papieren versie ontvangen. Uw begeleider bespreekt de ingevulde vragenlijst met u en past eventueel het zorgplan aan.

Ook algemene beoordeling

Voortaan ontvangt elke cliënt daarnaast ook een keer per jaar de gebruikelijke vragenlijst 'GGZ-thermometer'. Hierin kunt u aangeven hoe tevreden u over de zorg bent. Het spreekt voor zich dat uw privacy gewaarborgd blijft.

Doel

Het doel van de vragenlijsten is enerzijds om de zorg goed af te stemmen op uw specifieke zorgvraag. Anderzijds worden zo ook kwaliteitsprocedures gevolgd en wordt transparantie geboden naar externe partijen zoals zorgverzekeraars en gemeentes. In december volgt een evaluatie van het werken met vragenlijsten binnen Buro MAKS. Met vragen kunt u bij uw begeleider terecht.

 
 
 
menu