Brief over decentralisatie AWBZ naar de WMO

Houd uw brievenbus in de gaten! Binnenkort ontvangt u namelijk waarschijnlijk een brief over de veranderingen van de zorg door de overgang van de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In plaats van de landelijke overheid gaat dan namelijk de gemeente uw zorg organiseren. In de brief wordt uitgelegd welke veranderingen dat voor u met zich mee zal brengen.

 

 
 
 
menu