Buro MAKS meet resultaten

Buro MAKS heeft de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staan. We willen graag weten of onze begeleiding voldoende resultaat oplevert voor onze cliënten. Ieder half jaar vragen we onze cliënten een vragenlijst in te vullen over de kwaliteit van hun leven. Voor volwassen cliënten betreft het de vragenlijst 'Mansa' en voor jeugdige cliënten gaat het om de 'Kidsscreen'. Cliënten die Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG) ontvangen, vullen daarnaast nog een vragenlijst in over de ernst van het gedrag, de CBCL. We bespreken deze vragenlijst(en) samen met de cliënt om de voortgang van de begeleiding te bewaken en zo nodig bij te stellen. Ook stellen wij aan het begin van de begeleiding een zorgplan op. Minimaal één keer per jaar evalueren we de doelen uit het zorgplan met de cliënt. Op basis van deze evaluatie en de resultaten van de vragenlijst, wordt de begeleiding beëindigd of voortgezet.

Bij voortzetting van de begeleiding wordt een nieuw zorgplan opgesteld. Verder wil Buro MAKS nauwgezet weten hoe tevreden onze cliënten zijn over de begeleiding en behandeling. Elk jaar vragen we onze cliënten een korte vragenlijst, de GGZ-thermometer, in te vullen. Aan de hand van de resultaten van de cliënttevredenheid past Buro MAKS haar zorg doorlopend aan op de behoeften van de cliënten. Met het gebruik van deze vragenlijsten voldoet Buro MAKS aan de eisen van de zorgkantoren en zorgverzekeraars. De landelijke organisatie 'Stichting Benchmark GGZ' verzamelt op deze wijze gegevens van alle GGZ-instellingen met als doel de resultaten per instelling ook voor cliënten openbaar te maken.

 
 
 
menu