Cliëntenraad: belangenbehartiging cliënten

Buro MAKS vindt het belangrijk om cliënten te betrekken bij bestaande en nieuwe ontwikkelingen. De cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten. Deze afgevaardigden behartigen de gemeenschappelijk belangen van cliënten. 

Overleggen en signaleren

De cliëntenraad overlegt regelmatig met de Raad van Toezicht en Advies, directie, vertrouwenspersoon en Ondernemingsraad.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die direct met de cliënt en hun leefomgeving te maken hebben. Daarnaast heeft hij ook de functie om knelpunten of klachten te signaleren en door te geven. Op deze manier wordt de stem van de cliënt steeds meegewogen.

Meer weten?

De cliëntenraad van Buro MAKS is bereikbaar via:

E: Turn on JavaScript!

Turn on JavaScript!

 

 

 

 

 
 
 
menu