Cliënten kunnen voor klachtenopvang, signalering en informatieverstrekking terecht bij een Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Deze komt op diverse manier op voor de rechten van de cliënten.

Adviseren en bemiddelen

De Cliëntenvertrouwenspersoon is er in eerste instantie vooral om te luisteren naar cliënten als begeleiding niet naar tevredenheid loopt. De CVP kan dan ook informeren over de rechten en plichten in het traject. De CVP kan zelf ook een bemiddelingspoging doen. Als de cliënt dan nog ontevreden is, kan de CVP ondersteunen bij het indienen van een klacht. Het spreekt voor zich dat de CVP vertrouwelijk met alle informatie omgaat. U kunt de Klachtenregeling downloaden.

Meer weten?

De Cliëntenvertrouwenspersoon is bereikbaar via Stichting PVP (Patiëntenvertrouwenspersoon) in de vorm van een helpdeskmedewerker. Indien nodig kunt u telefonisch contact opnemen met een medewerker van Stichting PVP (verder te noemen: de Helpdesk). De Helpdesk is bereikbaar onder telefoonnummer 0900-4448888 (normaal gesprekstarief) op werkdagen tussen 10:00 uur en 16:00 uur en op zaterdag van 13:00 tot 16:00 uur. U kunt ook per mail contact opnemen met de Helpdesk via het adres: Turn on JavaScript!.

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Voor vertrouwenspersoon jeugdhulp geldt dat jongeren tot 18 jaar (en hun ouders) ook ervoor kunnen kiezen om een onafhankelijke vertrouwenspersonen van Zorgbelang Brabant inschakelen. Deze functie wordt uitgevoerd samen met het Advies- en klachtenbureau Jeugdhulp (AKJ). Zij beantwoorden vragen, gaan vertrouwelijke gesprekken aan en bemiddelen bij klachten.

De vertrouwenspersonen jeugdhulp zijn bereikbaar onder het landelijk nummer van het AKJ: 088 – 5551000 of per e-mail: Turn on JavaScript!.

 
 
 
menu