Community Support

Buro MAKS werkt met de methodiek Community Support. Het doel van deze methodiek is, de kwaliteit van het leven te verbeteren en weer zo zelfstandig mogelijk met het leven verder te kunnen. Dit doen we door de eigen krachten te versterken en de steun uit het sociaal netwerk te betrekken.

De belangrijke onderdelen van Community Support samengevat:

  • de regie ligt bij de cliënt
  • denken in mogelijkheden
  • focus op de eigen kracht van de cliënt, daarna wordt gekeken wat de cliënt met zijn eigen netwerk kan bereiken
  • focus op het netwerk; het netwerk wordt in kaart gebracht en indien gewenst verbeterd
  • bevorderen van participatie
  • rond elke cliënt wordt met een of meer steunleden een steungroep op gezet
  • vermindering van de afhankelijkheid van de hulpverlening door de eigen kracht van de cliënt centraal te stellen en te versterken
  • digitale ontmoetingsplaats van Buro MAKS waar cliënt, netwerk, hulpverlener en andere zorgverleners toegang hebben (alleen met toestemming van de cliënt)
  • transparant werken (digitale ontmoetingsplaats, geen overleg zonder de cliënt).
 
 
 
menu