Depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis, die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. In het normale spraakgebruik wordt de term 'depressief' vrij snel gebruikt voor een toestand waarin iemand in een dip zit. Men spreekt echter pas van klinische depressie wanneer aan een uitgebreid aantal criteria wordt voldaan, zoals vastgelegd in diagnostische handboeken.

Niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming is dus een psychische aandoening.

Zonder diep in te gaan op diagnostische eisen, zijn er een aantal kenmerken te noemen waarvan er meerder aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan:

 • Gedeprimeerde stemming gedurende het grootste deel van de dag.
 • Duidelijke daling van belangstelling in aangename activiteiten.
 • Veranderende eetlust en duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies.
 • Verstoord slaappatroon of slapeloosheid of meer slapen dan normaal.
 • Veranderingen in activiteitenniveaus, rusteloosheid of zich beduidend langzamer bewegen dan normaal.
 • Vrijwel alle dagen vermoeidheid of energieverlies.
 • Gevoel van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid, en/of vrees.
 • Verminderde capaciteit om zich te concentreren of besluiten te nemen.
 • Suïcidale gedachten.

De symptomen veroorzaken significant lijden of belemmering in sociale, beroepsmatige of andere belangrijke omstandigheden. De symptomen zijn niet het gevolg van directe fysiologische effecten van middelengebruik (bijvoorbeeld drugs of medicatie) of een somatische (lichamelijke) aandoening.

Depressie bij kinderen

Depressie bij kinderen is minder eenvoudig vast te stellen; de symptomen bij kinderen omvatten:

 • Verlies van eetlust.
 • Problemen met slaap zoals nachtmerries.
 • Problemen met gedrag of duidelijk slechtere cijfers op school
 • Significante gedragsveranderingen; zich terugtrekken, lusteloosheid, agressiviteit.

Complexe diagnose

Voor diagnose is het van belang om na te gaan of naast depressieve kenmerken, ook (hypo-) manie (heftige gemoedsbewegingen) optreedt. In dat geval kan er sprake zijn van een vorm van bipolaire stoornis. Als er psychotische kenmerken zijn, moet worden gecontroleerd of is voldaan aan de criteria van schizoaffectieve stoornis.


Zie ook:

 
 
 
menu