Doelmatigheid

Buro MAKS heeft voortdurend aandacht voor de kwaliteit van de hulpverlening. De mening van cliënten speelt hierbij een belangrijke rol. Een keer per jaar wordt bij alle cliënten van Buro MAKS de cliënttevredenheid gemeten met een vragenlijst, de GGZ-thermometer. Zo krijgen we een goed beeld van de geboden hulpverlening.  Transparantie vinden wij belangrijk. Onderstaand delen wij de resultaten van ons onderzoek:

Resultaten cliënttevredenheid

Volwassen cliënten waarderen de hulp van Buro MAKS gemiddeld met een 8,0. Ouders van jeugdige cliënten geven gemiddeld een 7,3 voor de hulp aan hun kinderen. De tevredenheid over inspraak, informatieverstrekking en de hulpverlener is hoog: 89% tot 98% van onze cliënten is tevreden over inspraak en vakmanschap van de hulpverlener. De tevredenheid over de resultaat van de hulpverlening is zowel bij volwassenen als ouders iets lager (zie tabel 1 en 2).

Wij zijn trots op de waardering die cliënten ons geven! Alle op- en aanmerkingen die cliënten ons meegeven, worden met de teams besproken en kunnen leiden tot verbetervoorstellen. Zo blijven we werken aan de kwaliteit van onze hulp.

Tabel 1. Percentage tevreden volwassen cliënten Buro MAKS  Tabel 2. Percentage tevreden ouders van jeugdige cliënten van Buro MAKS.

 
 
 
menu