Gemeenten

Buro MAKS is van mening dat problemen opgelost dienen te worden, daar waar ze ontstaan. Dat is veelal in de thuissituatie, maar kan ook op het werk of school zijn. Dit vraagt om een integrale en laagdrempelige aanpak waarbij sprake is van één plan met één regisseur. Vanuit de zorgvraag van de cliënt gaan we op zoek om verbinding te zoeken met zijn of haar sociale netwerk, maar ook met reguliere voorzieningen. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage doordat de cliënt vanuit eigen kracht met behoud van eigen regie zijn leven kan blijven leiden. Ondersteuning vanuit het gezin, familie, school en vrijwilligers draagt bij aan het idee dat we het als samenleving voor elkaar en met elkaar kunnen regelen.

Laagdrempelige aanpak betekent voor Buro MAKS de problemen direct oppakken. We kunnen snel in actie komen als de nood hoog is. De handen uit de mouwen en aan de slag! Het gaat om zorgen dat i.p.v. zorgen voor. Deze aanpak werkt en dat hebben we de afgelopen jaren bewezen. We hebben aangetoond dat met een bevlogen missie en visie waarbij de cliënt en zijn omgeving voorop staat en met oog voor doelmatigheid een goed resultaat te behalen is. Onze metingen wijzen dit keer op keer uit. We geloven niet in onnodig lang behandelen en begeleiden, maar zijn altijd op zoek naar een juiste verhouding. Onze aanpak heeft ervoor gezorgd dat onnodige toename van de problematiek is voorkomen. Veel cliënten sluiten het traject af met behaalde doelen, we kennen weinig drop-outs, dulden geen wachtlijst en kennen geen leeftijdsgrenzen.

 
 
 
menu