Psycho-educatie ADHD Kind/Jeugd

Korte beschrijving  

Psycho-educatie ADHD is een gestructureerde training voor kinderen vanaf 10 jaar en voor jongeren met ADHD. Het doel is om een reëel zelfbeeld te ontwikkelen waarbij de vraag centraal staat: “Wat betekent mijn ADHD voor mij en hoe kan ik daar het beste mee omgaan?”. In de training wordt gebruik gemaakt van methodieken uit Stop Denk Doe en Kijk mij.

De training kan individueel of in groepsverband gegeven worden. Door een goede afstemming met de ambulante begeleiding in de thuissituatie proberen we de effecten van de training optimaal te benutten. Ook de ouders van de jeugdige cliënten worden om die reden nadrukkelijk betrokken bij de training. 

Het doel van de training Psycho-educatie

  • Kennis vergroten over ADHD bij jeugdige en ouders.
  • Inzicht hebben in de individuele mogelijkheden en beperkingen van ADHD.
  • Een reëel zelfbeeld.
  • Vaardigheden vergroten om met ADHD om te gaan.
  • Benutten van de omgeving om met de gevolgen van ADHD om te gaan. 

Frequentie, intensiteit en duur

De training “ Wat is mijn ADHD?” en de training “ Hoe ga ik om met mijn ADHD?” bestaan beide uit 6 bijeenkomsten, in totaal 12 bijeenkomsten. Daarnaast zijn er nog 2 bijeenkomsten per training voor de ouders. Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitgelegd wat de training inhoudt en hoe er thuis mee gewerkt kan worden. Wij bieden de mogelijkheid om de training in groepsvorm te volgen of op individuele basis. Dit kan thuis of op locatie bij Buro MAKS.

 

De voorwaarden voor deelname

 • Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met ADHD, functionerend op (rand) normaal begaafd niveau.

 • Motivatie.

 • In groepsverband kunnen functioneren (groepstraining).

   

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor. Bel 088-4008800 of mail naar Turn on JavaScript!

 

PSYCHO-EDUCATIE kind/jeugd

 

Korte omschrijving van het aanbod:

De training Psycho-educatie draagt bij aan het vergroten van inzicht en vaardigheden die nodig zijn om meer grip te krijgen op je eigen leven. Buro MAKS gebruikt bij de training diverse methodieken, o.a.: “Ik ben speciaal”, “Kijk mij......”. Ook leren de deelnemers wat een Autisme Spectrum Stoornis is? Wat betekent dit voor hen en hoe gaan ze er mee om? De deelnemers krijgen tips en vaardigheden mee om thuis met hun begeleider/ouders/omgeving aan de slag te gaan.

 

Het doel van de training Psycho-educatie:

Het doel van de training Psycho-educatie is dat de deelnemer(s) leren kijken naar zichzelf. Wie ben ik? Hoe zit ik in elkaar?

 

Frequentie, intensiteit en duur:

De training “ wat is mijn Autisme” en de training “ hoe ga ik om met mijn Autisme” bestaan beide uit 6 bijeenkomsten. Daarnaast zijn er bij de training voor kinderen en jongeren nog 2 bijeenkomsten per training voor de ouders, waarin uitgelegd wordt wat de training inhoudt en hoe er thuis mee gewerkt kan worden. Wij bieden de mogelijkheid om de training in groepsvorm te volgen of op individuele basis, bij je thuis of op locatie bij Buro Maks.

 

De voorwaarden voor deelname:

 • Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een psychiatrische beperkingen, functionerend op (rand) normaal begaafd niveau.

 • Indicatiebesluit van BJZ met de functie Begeleiding individueel en/of Begeleiding groep.

 • Er zal altijd eerst een intakegesprek plaats vinden, voordat men kan starten met de training.

 

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor. Bel 013-513 43 21 of mail naar Turn on JavaScript!">Turn on JavaScript!. Check ook onze website WWW.BUROMAKS.NL

 
 
 
menu