Ambulante begeleiding Volwassenen

Korte beschrijving

De ambulante begeleiding van Buro MAKS is een, op maat afgestemde, resultaatgerichte begeleiding in de eigen leefomgeving. We richten ons op het vergroten van zelfredzaamheid bij mensen met een psychosociale of psychiatrische problematiek. De begeleiding bestaat uit het versterken van individuele vaardigheden en het benutten van steun uit de omgeving. We maken daarbij o.a. gebruik van methodieken uit het resultaatgericht en oplossingsgericht werken. Het doel is, om het zelfstandig functioneren met steun uit de omgeving te vergroten, zodat de specialistische zorg zo kort mogelijk van duur is. De algemene doelen worden individueel afgestemd met de cliënt en vastgelegd in een begeleidingsplan.

Frequentie, intensiteit en duur

De duur van de begeleiding is afhankelijk van de afgegeven beschikking. De contactmomenten zijn in samenspraak met de cliënt.

Voorwaarden voor deelname

Volwassenen met een psychiatrische of psychosociale beperking, functionerend op (rand)normaal begaafd niveau.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor. Bel 088-4008800 of mail naar Turn on JavaScript!.

 
 
 
menu