Integraal Manager begeleiding en behandeling 32-36 uur per week

Buro MAKS heeft een vacature voor:

Integraal manager begeleiding & behandeling 32-36 uur per week

Wij zijn Buro MAKS …

Buro MAKS stelt zich ten doel een wendbare organisatie te zijn die zich verbindt aan continue leren en ontwikkelen teneinde gespecialiseerde hulpverlening te kunnen bieden aan kinderen, jeugd en volwassenen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek.

We werken vanuit het MAKS principe: Maximale Aandacht, Kwaliteit en Service met als leidende principes: meedenken vanuit eigen kracht en deskundigheid; meepraten vanuit betrokkenheid; vertrouwen krijgen begint bij vertrouwen geven; open communiceren, transparant en toegankelijk.

Wat ga je doen?

De Manager begeleiding & behandeling is verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering van de afdeling en geeft leiding aan zeven teamleiders en twee behandelaren. Je bepaalt als lid van het managementteam mede de visie en draagt bij aan de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het strategisch en tactisch organisatiebeleid. Je anticipeert op en voorziet in de kansen in de markt. Daarvoor initieer je gebiedsuitbreiding
en doe je voorstellen tot productinnovatie c.q. –verbetering en de ontwikkeling, implementatie en marketing ervan. Daarnaast lever je een bijdrage aan een constructief en vernieuwend zorgverkoop / contracteringsproces.

Je toont participerend leiderschap. D.w.z. je bent transparant, actief en in contact met teamleiders (en medewerkers) betrokken op de processen; je geeft het goede voorbeeld; je bent voorwaardenscheppend en stimulerend en je stuurt bij waar nodig. Je legt verantwoording af aan de directeur- bestuurder.

Taken:

 • Je draagt zorg voor de monitoring van prestatie-indicatoren en uitvoering van periodieke kwaliteitsmetingen en de daaruit volgende acties;
 • Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de productie en bezettingsdoelen conform het vastgestelde jaarplan;
 • Je faciliteert de voorwaarden en benodigde middelen voor de uitvoering van begeleiding & behandeling, je beheert daarvoor de toegewezen budgetten (personeel, middelen en scholing);
 • Je bent verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van het personeelsbeleid van de afdeling en je zorgt voor voldoende deskundigheidsbevordering;
 • Je bent regievoerder bij het accountmanagement en je hebt een belangrijke rol in het zorgcontracteringsproces;
 • Je ondersteunt veranderingsprocessen t.b.v. de implementatie van het gewenste profiel en het uitdragen van het imago van de organisatie;
 • Je draagt bij aan vernieuwing van producten en dienstverlening, waarbij integrale verantwoordelijkheid wordt gedragen voor één of meerdere productgroepen. Je bent hierbij verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, productvernieuwing, naamsbekendheid en bedrijfsvoering;
 • Je geeft leiding aan of participeert in dienstoverstijgende projecten op het gebied van innovatie dienstverlening, samenwerking met andere dienstverleners in de zorg.

Wat heb jij in huis?

Je hebt:

 • Kennis op het niveau van een gerichte Post - HBO of academische opleiding aangevuld met een kader- of management opleiding;
 • Tenminste 5 jaar ervaring in een managementfunctie in de GGZ sector, bij voorkeur in het ambulante werkveld;
 • Kennis van bedrijfsvoering in de gezondheidszorg, HRM en kwaliteitsmanagement;
 • Kennis van veranderingsprocessen en werkprocessen.

 Je bent:

 • Een situationeel en participerend leidinggevende;
 • Communicatief sterk in woord en schrift. Je kunt je communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep, zowel intern als extern;
 • Bedrijfsmatig en beleidsmatig sterk en in staat om medewerkers te laten participeren in je visie op de afdeling;
 • Ondernemend en een netwerker om productvernieuwing door te voeren en mede Buro MAKS in de regio’s op de kaart te zetten;
 • Bereid om bereikbaarheidsdiensten te draaien.

 Wat bieden wij?

Tegenover wat we van je vragen hebben we natuurlijk ook het nodige te bieden: een stevige en afwisselende functie in een organisatie die volop in ontwikkeling is en mogelijkheden voor inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling en een uitdagende werkomgeving in een informeel team met gedreven collega’s.

Om je ontwikkelpotentie in ons managementteam te bepalen krijg je een ontwikkelingsassessment aangeboden.

Je krijgt in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid is er de intentie om deze te verlengen voor onbepaalde tijd.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGZ. Het salaris is ingedeeld in functiegroep 65 met een maximum van €5.126 bruto per maand naar rato van een fulltime dienstverband. Daar komt de jaarlijkse vakantiegeld toelage van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,05% nog bij.

Enthousiast?

Mail je motivatie en cv uiterlijk 1 augustus 2018 naar Turn on JavaScript!. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cynthia Piqué via telefoonnummer 088 – 400 88 00. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 10 augustus 2018 in het begin van de middag.

Meer weten over Buro MAKS, kijk dan ook eens op www.buromaks.nl.

Deze vacature wordt gelijktijdig ook intern uitgezet. Interne kandidaten hebben bij gebleken geschiktheid voorrang. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 
 
 
menu