Intensieve ambulante gezinsbehandeling

Korte beschrijving

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) richt zich op een optimale ontwikkeling van kinderen met psychosociale of psychiatrische problematiek in een veilig gezinsklimaat. De behandeling vindt plaats in de thuissituatie. In de behandeling wordt met ouders gewerkt aan het versterken van vaardigheden om de opvoeding af te stemmen op de mogelijkheden en beperkingen van hun kind. Broers en zussen kunnen daarbij betrokken worden. Daarnaast leert het kind vaardigheden om zich op sociaal en psychisch gebied verder te ontwikkelen. De directe leefomgeving, bijvoorbeeld school of andere belangrijke personen zoals opa’s en oma’s, kunnen in de behandeling betrokken worden.

Het doel van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

  • Ouders en kind hebben inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het kind.
  • De opvoeding is afgestemd op het kind en eventuele broers en/of zussen.
  • Het kind leert vaardigheden binnen zijn ontwikkelingsmogelijkheden.
  • De sfeer in huis is verbeterd.
  • Draaglast en draagkracht zijn in evenwicht.
  • Er is voldoende steun vanuit het sociaal netwerk.
  • U weer vertrouwen heeft in de toekomst van u en uw kind(eren).

De doelen worden individueel afgestemd in samenspraak met ouders en met jeugdigen vanaf 12 jaar. De doelen worden vastgelegd in een behandelplan en uitgevoerd onder supervisie van de regievoerend behandelaar.

Frequentie, intensiteit en duur

De behandelfase duurt 4 tot 6 maanden, waarbij er tweemaal per week een contactmoment is.

De voorwaarden voor deelname

  • Kinderen/jeugdigen met psychische of psychiatrische problematiek, functionerend op (rand)normaal begaafd niveau.
  • Er is een geldige beschikking voor specialistische jeugdhulp.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor. Bel 088-4008800 of mail naar Turn on JavaScript!


 
 
 
menu