Integer en zorgvuldig op zoek naar oplossing

Integer en zorgvuldig op zoek naar oplossing

De medewerkers van Buro MAKS zetten zich in om kwalitatief goede zorgverlening aan te bieden. Toch kunnen er meningsverschillen ontstaan. Het is de intentie om klachten integer en zorgvuldig te behandelen. Samen met u wordt gezocht naar een passende oplossing. Uw privacy is daarbij natuurlijk gewaarborgd.

Als u ontevreden bent over de geboden zorg heeft het de voorkeur om dit als eerste te bespreken met de persoonlijke begeleider of behandelaar. Ook kunt u de hulp inroepen van de Cliëntenvertrouwenspersoon, Patiëntenvertrouwenspersoon of Klachtenfunctionaris.  

U kunt hier de samenvatting van de klachtenregeling downloaden. Op verzoek kunt u ook de volledige klachtenregeling toegestuurd krijgen.

 
 
 
menu