Knokken voor zelfstandigheid

Een paar maanden geleden leek het erop dat de begeleiding voor mijn financiën bij de Gemeentelijke Kredietbank zou stoppen. Help; wat te doen? Er waren zoveel mogelijkheden. Mijn maatschappelijk werker kwam met mentorschap op de proppen. Voor mij bleken er haken en ogen aan te zitten: minder zelfstandigheid en hoge kosten. Een ouderenadviseur bleek uitkomst te bieden.

In hokje gestopt

Ik heb allerlei opties moeten onderzoeken van te voren. Eerst leek de druk hoog om in zee te gaan met mentorschap. Ik zou niet beschikken over de mogelijkheden en kennis om zelf mijn financiën te beheren. Ik werd direct in dat hokje gedonderd. Er zou toestemming gevraagd moeten worden aan de kantonrechter om de beslisbevoegdheid van mij naar een mentor over te dragen. Dat leek mij helemaal niks om zoveel zelfstandigheid op te geven. Het bleek ook nog duur. Op papier werd een theoretisch bedrag van ongeveer negenhonderd euro genoemd, maar in de praktijk kwamen er kosten bij, bijvoorbeeld voor de rechtsgang en de btw. En het was niet zeker óf en hoelang ik er extra bijstand, een gemeentelijke vergoeding, voor zou krijgen. Zeker niet met de huidige bezuinigingen.

Zelf op zoek

Ik ben toen zelf op onderzoek gegaan. En dat raad ik iedereen aan! Je moet je niet afhankelijk van de begeleiders opstellen, maar ook zelf initiatief laten zien.
Begeleiders staan er misschien niet altijd bij stil dat je je buiten spel gezet voelt en tegen de kosten aanhikt. Ik ben er zelf achter gekomen dat je meer bent dan het hokje waar een instantie je instopt. Uiteindelijk kon ik gratis terecht bij een ouderenadviseur. Hij is van de organisatie Wij. Ongeveer een keer per maand bespreken we de financiën. Hij heeft toegang tot mijn gegevens. Ik weet nu dat ik geen aanmaningen krijg en alles vlot loopt. Dat geeft rust. Ik heb dus moeten knokken, maar wel de beste oplossing gevonden.

Meer weten?

Kijk ook eens bij www.wijbegintbijjou.nl

George Marijnen

 
 
 
menu