Audit voor certificaat HKZ

Elk jaar toets een onafhankelijke organisatie de kwaliteit van Buro MAKS. De deze maand gehouden audit leverde weer positief resultaat op.

Documenten en interviews

De kwaliteit van de zorg wordt intern én extern regelmatig gecontroleerd. Sinds 2008 beschikt de organisatie dan ook over een certificaat van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordelingen in de Zorgsector (HKZ-certificaat). Elke kwartaal onderzoeken medewerkers van een interne kwaliteitscommissie of de begeleiders ook daadwerkelijk doen wat in het kwaliteitshandboek is vastgelegd. Geconstateerde afwijkingen worden verholpen. Een keer per jaar verricht een auditor van de onafhankelijke organisatie DEKRA een audit. In januari zijn hiervoor diverse interviews gehouden en diverse documenten onder de loep genomen. Dat is altijd een intensieve klus.

Trots

De auditor bleek gelukkig zeer tevreden over de gebruikte aanpak. Er wordt aangegeven dat Buro MAKS zelf constant de vinger aan de pols heeft in de kwaliteitsbeoordeling. Processen worden op praktische wijze geanalyseerd. Ook waren er natuurlijk verbeterpunten. Zo werd bijvoorbeeld genoemd dat de autorisatie van toegang tot documenten aan de achterkant expliciter zou kunnen worden beschreven. Ook is het advies om meer aan deskundigheidbevordering te doen rondom medicijnverstrekking. Buro MAKS is natuurlijk trots op dit resultaat. Het houdt in dat het HKZ-certificaat ook komend jaar geldig blijft. Het bewijst dat de medewerkers van Buro MAKS zich bewust zijn van het belang van kwaliteit en dat het denken in verbeteren van kwaliteit in de organisatie verankerd is.

 
 
 
menu