Doelgericht Koken bij MAKS Kind/Jeugd

Doel training

Het doel van de training is om, door middel van gezamenlijk koken en eten, vaardigheden te leren met betrekking tot zelfstandigheid en sociaal gedrag. De deelnemers leren o.a. taken zelfstandig uit te voeren m.b.t het koken, samen te overleggen en complimenten te geven en te ontvangen. De training wordt volgens een vast programma aangeboden.

 

Doelen

Er wordt gewerkt met doelen, die bij de start van de bijeenkomst worden besproken en waar bij afsluiting van de bijeenkomst samen op wordt teruggekeken.

Bijvoorbeeld: ''Ik vraag hulp, wanneer ik niet weet hoe ik iets moet aanpakken''. Of “Ik luister ook naar de ideeën van een ander, zodat de samenwerking fijner verloopt''.

 

Nieuwe training

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur en 45 minuten en wordt om de week aangeboden op woensdagavond (16:45 uur – 19:30 uur).De groepen bestaan uit +/- 6 deelnemers en 1 begeleider en 1 vrijwilliger. De training wordt gegeven in buurthuis 'De verdieping' te Tilburg.

 

Voorwaarden voor deelname

- De deelnemer is in begeleiding bij Buro MAKS.

- De deelnemer heeft een lopende beschikking. Er worden in totaal 15 uren gedeclareerd.

- De deelnemer kan in een groep functioneren van +/- 6 deelnemers.

- De deelnemer vindt het leuk om met koken bezig te zijn.

- De deelnemer is gemotiveerd om aan zijn doelen te werken.

- De training past in de doelen van het zorgplan.

- Heeft u geen begeleiding bij Buro MAKS? dan kan er meegedacht worden over een alternatief.

 

Informatie & aanmelden

Via het mailadres Turn on JavaScript!

 

 
 
 
menu