Doelgericht Koken bij MAKS Volwassenen

Korte beschrijving

Doelgericht Koken bij MAKS is een groepstraining, die zich richt op het aanleren van vaardigheden met betrekking tot koken in sociaal verband. Ook komen er sociale vaardigheden aan de orde tijdens de groeps-training. De training vindt plaats in een kleine groep met vaste trainers. Dit biedt voor sommige van onze cliënten een van de weinige mogelijkheden om deel te nemen aan een gespecialiseerde groepstraining in hun vrije tijd. In afstemming met de begeleider in de thuissituatie kunnen de geleerde vaardigheden in de eigen leefsituatie verder worden geoefend.

Het doel van de training doelgericht koken

  • Maatschappelijke participatie bevorderen.
  • Sociale redzaamheid/ vaardigheden verbeteren.
  • Zelfredzaamheid vergroten met betrekking tot koken.

De algemene doelen worden vertaald naar concrete resultaten, die afgestemd zijn op het begeleidingsplan van de individuele cliënt.

Frequentie, intensiteit en duur

De kookvaardigheidstraining vindt een keer per twee weken plaats. Elke bijeenkomst duurt 3 uur. Er is een cyclus van twaalf weken met een vaste groep. Deelnemers kunnen langer van dit groepsaanbod gebruik maken, mits het past binnen de resultaten in het begeleidingsplan. De training wordt gegeven in buurthuis 'De Verdieping' te Tilburg.

Voorwaarden voor deelname

  • Volwassenen met een psychiatrische beperking, functionerend op (rand)normaal begaafd niveau.
  • Resultaten van de kooktraining passen binnen de beschikking van de gemeente en het begeleidingsplan.
  • Kunnen deelnemen aan een training in groepsverband.
  •  Heeft u geen begeleiding bij Buro MAKS? Dan kan er meegedacht worden over een alternatief.

 Aanmelding & informatie

Via mail Turn on JavaScript!

 
 
 
menu