Missie

Buro MAKS Missie

Buro MAKS staat voor wederzijds respect, samenwerking en kwaliteit. Door een coachende aanpak, die passend en op maat is, willen we mensen zo zelfstandig mogelijk en vanuit eigen kracht laten deelnemen aan onze samenleving.
De professionals van Buro MAKS staan voor een resultaatgerichte benadering, waarbij de sterke kanten van mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen benut worden. In onze werkwijze staat de omgeving van de cliënt centraal; we werken nauw samen met andere hulpverleners en het steunend netwerk van de cliënt. 

Buro MAKS Visie

Buro MAKS biedt basis en gespecialiseerde ambulante hulpverlening aan mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen. Met passie en expertise begeleiden we hen, jong en oud, in hun eigen leefomgeving. Problemen aanpakken, daar waar deze zijn ontstaan. Vanuit hun eigen kracht, regie en verantwoordelijkheid, zodat zij weer zo goed mogelijk kunnen functioneren in hun dagelijks leven en in onze maatschappij. Daar staan wij voor.

 
 
 
menu