Opleidingscentrum 'Howie the Harp' ook in Tilburg

Op maandag 21 september 2015 gaat de opleiding in Tilburg van start. De informatiebijeenkomsten in Tilburg zijn op 26 maart en 20 mei. De bijeenkomsten zijn van 13:30-15:30 en vinden plaats aan de Diederikdreef 79 in Tilburg (dit is niet de locatie waar de opleiding gegeven zal worden).

De medewerkers van zorgorganisatie RIBW Brabant zetten zich dagelijks in om de zelfredzaamheid van hun cliënten te vergroten. Daarbij werken ze onder andere met ervaringsdeskundig medewerkers. Deze visie op herstel bezegelen zij nu met de komst van een vestiging van opleidingscentrum Howie the Harp.

In de loop van 2015 kunnen mensen met cliëntervaring in de psychiatrie een opleiding volgen tot professionele ervaringsdeskundige in Tilburg. RIBW Brabant werkt hiervoor nauw samen met Pameijer, een organisatie die in de hele regio Rotterdam mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische problemen ondersteunt. Pameijer haalde het baanbrekende opleidingsprogramma naar Nederland en is licentiehouder binnen de Benelux. In 2011 openden zij de eerste Howie the Harp-opleiding in Rotterdam. In samenwerking met RIBW Arnhem & Veluwe Vallei opende in mei 2014 een tweede vestiging van het opleidingscentrum in Arnhem.

Werken met ervaring

Howie the Harp is een gelicenseerd opleidingsprogramma uit Amerika. Tijdens de één jaar durende opleiding worden mensen met ervaring als cliënt in de psychiatrie opgeleid tot professionele ervaringsdeskundigen. Studenten van Howie the Harp leren hun ervaring in zetten om anderen te ondersteunen in hun herstel. Immers, wie op deze wijze het eigen herstelproces beheerst, is een unieke bron van ervaring voor anderen. Intussen hebben in ons land rond de 100 Howie the Harp- studenten de opleiding voltooid en vonden velen werk in de sociale dienstverlening of daarbuiten.

Impuls voor ervaringsdeskundig medewerkers

RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening. Met de opening van het opleidingscentrum in Tilburg wil de organisatie mensen met psychische kwetsbaarheden in Brabant de kans bieden om hun rol van cliënt in te ruilen voor die van professional. De herstelondersteunende zorg die ervaringsdeskundig medewerkers van RIBW Brabant in samenwerking met begeleiders leveren, krijgt door de Howie the Harp-opleiding een extra impuls plus een keurmerk van kennis en kunde.

Selectie studenten

Iedereen die zijn ervaringen met een psychische kwetsbaarheid wil inzetten om anderen te ondersteunen kan in aanmerking komen voor de Howie the Harp-opleiding in Tilburg, ook wie geen cliënt van RIBW Brabant is. Er zijn geen leeftijdsgrenzen en er worden geen eisen gesteld aan een vooropleiding. Wel is het belangrijk dat het persoonlijke herstelproces en situatie van de kandidaat enigszins onder controle zijn. De selectie bestaat uit een informatiebijeenkomst, een workshopronde en een selectiegesprek. Aan het volgen van de opleiding zijn kosten verbonden.

Meer informatie voor geïnteresseerden is beschikbaar www.howietheharp.nl.
Howie the Harp™ is een geregistreerd handelsmerk van Community Access USA. Pameijer is licentiehouder van Howie the Harp™ in de Benelux.

 
 
 
menu