Persoonlijke begeleiding voor autisme en ADHD

Een hele zorg minder

Autisme, ADHD, borderline, of andere (gedrags)- problemen brengen veel zorgen met zich mee. Natuurlijk vooral voor het kind, maar ook voor de omgeving en de ouders. De vraag die bovenkomt direct na de diagnose, is meestal: “Hoe nu verder?”

Begeleiding in uw gezin

Buro MAKS biedt individuele begeleiding aan het kind in de thuissituatie. De begeleiding is zoveel mogelijk op maat. Denk aan begeleiding op de volgende vlakken:

  • inzicht geven in de eigen beperkingen en talenten
  • verbeteren van een positief zelfbeeld
  • sociale vaardigheden aanleren
  • omgaan met gevoelens en conflicten
  • plannen en structuur aanbrengen
  • zelfstandigheid vergroten

Ook de omgeving telt

Zonodig krijgt het hele gezin ondersteuning. Zo adviseren de begeleiders bij opvoedingsvraagstukken en leren de andere kinderen in het gezin beter omgaan met hun broer of zus. Vaak spelen gedragsproblemen niet alleen thuis. Ook op school, tijdens het sporten en bij verenigingsacti- viteiten lopen kinderen soms tegen beperkingen aan. Buro MAKS biedt daarom ook begeleiding in de omgeving. Zo stimuleren de begeleiders de leerkrachten om elke kind de juiste aandacht te geven. Ook ontvangen verenigingen praktische handvatten voor het omgaan met een kind met bijvoorbeeld autisme.

In vertrouwde handen

Voor begeleiding stapt u natuurlijk niet zomaar naar de eerste de beste. Het gaat immers om de toekomst van uw kind. Buro MAKS wil ‘Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service’ bieden. Daar is de naam van de organisatie ook van afgeleid. Elk kind krijgt te maken met vaste begeleiders die steeds goed per e-mail of per mobiele telefoon bereikbaar zijn. De begeleider stelt van te voren samen met het kind en ouders een zorgplan op. Hierin staan precies de doelen omschreven. Daar wordt stap voor stap naar toegewerkt.

De begeleiders van Buro MAKS zijn breed opgeleid en hebben ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. De begeleiders bewaken de kwaliteit van zorg constant. Buro MAKS is een AWBZ-erkende organisatie en HKZ-gecertificeerd.

De eerste stap

Als u de hulp van Buro MAKS wilt inschakelen, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Via Bureau Jeugdzorg kunt u een indicatie aanvragen. Geef dan aan dat u kiest voor onze begeleiding. U kunt de begeleiding van Buro MAKS betalen met een persoonsgebonden budget (PGB) of gebruik maken van zorg in natura (ZIN). Over deze en andere zaken vertellen wij u graag meer tijdens een vrijblijvend en kosteloos kennis- makingsgesprek.

 
 
 
menu