Pilot e-mental health start deze zomer

De ontwikkeling van e-mental health neemt in korte tijd een grote vlucht. Buro MAKS wil e-mental health inzetten in de bestaande begeleiding of behandeling. Overigens altijd in combinatie met face to face contact met je begeleider. Vanaf juni willen we met een kleine groep cliënten starten met een pilot.

Wat is e-mental health?

De term 'e-mental health' verwijst naar het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (denk aan het gebruik van de computer en het internet) om de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren.

Waarom kiest Buro MAKS voor e-mental health?

Voor een deel wordt het groeiend gebruik van technologie in de zorg gevoed door het beleid van de landelijke overheid. Dit beleid is erop gericht om de gezondheidszorg de komende decennia betaalbaar te houden. Buro MAKS wil in deze beweging mee, maar wil dat wel op zijn eigen vertrouwde manier doen. We willen e-mental health niet puur vanuit bezuinigingsoogpunt inzetten, maar ook vanuit een innovatieve kwaliteitsimpuls en het meegaan in maatschappelijke ontwikkelingen. Immers; het gebruik van computers, internet en smartphones is tegenwoordig vanzelfsprekend en onderdeel van ons dagelijks bestaan. Buro MAKS kiest er daarnaast voor om e-mental health niet in te zetten als een apart product, maar past het in in de bestaande begeleiding (of behandeling). Het wordt dus altijd gecombineerd met face to face begeleidingscontacten. Dit wordt blended hulpverlening genoemd. Je blijft je begeleider dus zien op vaste momenten, alleen worden bepaalde onderdelen uit je zorgplan ingevuld met e-mental health, als dit bijdraagt aan jouw begeleidingsproces.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

E-mental health wordt alleen ingezet in overleg tussen begeleider en cliënt. Het moet duidelijk bijdragen aan de voortgang van de begeleiding of behandeling. In het zorgplan wordt dan opgenomen hoe je stabilisatie, zelfredzaamheid of je ontwikkeling verbetert. De website van Buro MAKS is het startpunt voor het gebruiken van e-mental health. Hierop kun je als (toekomstige) cliënt alle informatie vinden en zelfs inloggen op een eigen pagina. Op deze eigen pagina vind je voor jou relevante informatie. In de eerste plaats je zorgplan, evaluaties en rapportages, maar daarnaast kan het zijn dat je bijvoorbeeld via je eigen pagina je weekstructuur bijhoudt en daarnaast met een logboek aangeeft, hoe de week verloopt en wat je tegenkomt. Tevens kun je berichten uitwisselen met je begeleider en deze kan zien wat je gedaan hebt en hierop reageren.

Opgeven voor de pilot

Het is de bedoeling dat er in juni 2012 gestart gaat worden met een pilot. Hierin gaat een klein groepje cliënten met hun begeleider werken met e-mental health als onderdeel van de begeleiding. Er hebben zich al enkele cliënten gemeld, maar er zijn nog maximaal twee plekken beschikbaar. Lijkt het je wat om hier, geheel op vrijwillige basis dus, aan mee te werken? Geef het dan door aan je begeleider. In december volgt evaluatie van de pilot.

 
 
 
menu