Positieve resultaten onderzoek Werkvermogensmonitor!

In september heeft iedere medewerker van Buro MAKS de werkvermogensmonitor (WVM) van PreventNed ingevuld. 83% van de medewerkers scoort goed/uitstekend op werkvermogen en dit is een mooi resultaat. Het landelijk gemiddelde is 80%. In de loop van november worden groepsrapportages bekend gemaakt. Met de resultaten en correlaties worden aanbevelingen gedaan om het werkvermogen van de medewerkers te optimaliseren. Zo kan het onderzoek een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid, productiviteit en inzetbaarheid van de medewerkers.

 
 
 
menu