Psycho-educatie autisme Volwassenen

Korte beschrijving

Psycho-educatie is een gestructureerde training voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum. Het doel is om een reëel zelfbeeld te ontwikkelen waarbij de vraag centraal staat: “Wat betekent mijn autisme voor mij en hoe kan ik daar het beste mee omgaan?”. De training Psycho-educatie is o.a. gebaseerd op de methode 'Ik ben speciaal' en Brainblocks. De training kan individueel of in groepsverband gegeven worden. Door een goede afstemming met de ambulante begeleiding in de thuissituatie proberen we de effecten van de training optimaal te benutten.

 Het doel van de training

  • Kennis vergroten over autisme.
  • Inzicht in de individuele mogelijkheden en beperkingen.
  • Een reëel zelfbeeld krijgen.
  • Vaardigheden vergroten om met de beperkingen van autisme om te gaan.
  • Benutten van de omgeving om met de gevolgen van autisme om te gaan. 

Frequentie, intensiteit en duur

De training “ Wat is mijn autisme?” en de training “ Hoe ga ik om met mijn autisme?” bestaan beide uit 6 bijeenkomsten. Wij bieden de mogelijkheid om de training in groepsvorm te volgen of op individuele basis. Dit kan thuis of op locatie bij Buro MAKS.

De voorwaarden voor deelname

  • Volwassenen met een autismespectrum stoornis functionerend op (rand) normaal begaafd niveau.
  • Motivatie voor deelname aan de training.
  • Vaardigheden om in groepsverband te kunnen functioneren. 

Aanmelding & informatie

Via mail Turn on JavaScript!

 
 
 
menu