Regio uitbreiding Eindhoven

De zorgverzekaars en zorgkantoren zijn overtuigd van de waarde van het nieuwe behandelaanbod Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling. Tot nu toe bood Buro MAKS dit hulpverleningsaanbod in de regio's West-, Midden- en Noordoost-Brabant. De zorgfinancierders hebben nu aangegeven dat ze ook cliënten uit de regio Zuidoost-Brabant gebruik willen laten maken van dit zorgproduct. Vanaf 1 januari 2012 kunnen dus ook cliënten uit Eindhoven en omstreken op kleine schaal begeleiding en behandeling krijgen.

 
 
 
menu