Resultaatgericht hulpverlenen

Doel

Het doel van de begeleiding is om hulpverlening resultaatgericht te sturen. Op een systematische wijze worden klachten en krachten in beeld gebracht met de cliënt, haalbare resultaten worden gesteld en de voortgang wordt samen met de cliënt gevolgd. Resultaatgericht hulpverlenen bevordert een goede werkrelatie en aansluiting bij de cliënt.

Inhoud

De begeleider stelt samen met de cliënt haalbare resultaten vast. De doelen uit de beschikking van de gemeente vormen daarbij het uitgangspunt. Haalbare resultaten worden met de cliënt samen bepaald, aan de hand van de volgende aspecten van de hulpverlening:

  • Het systematisch in kaart brengen van klachten en krachten van de persoon, het gezin en het sociaal netwerk.
  • De samenhang tussen klachten, omgevingsfactoren en persoonlijke leerstijl wordt zichtbaar gemaakt (gebaseerd op het KOP-model uit de Kortdurende Psychologische Interventies van P. Rijnders, E. Heene, F. Boone, 2013). Dit bepaalt op wie je je hulp gaat richten en of je interventie op omgevingsfactoren en/of persoonlijke factoren gericht is.
  • Er wordt gebruik gemaakt van eigen observaties van de cliënt uit zijn dagelijks leven (huiswerkopdrachten). Hierdoor zijn de stappen tijdens de hulpverlening ook gebaseerd op eigen inzichten en eigen oplossingen.
  • Oplossingsgerichte technieken, zoals toekomstgerichte vragen of de schaalvraag. Met de schaalvraag worden eigen oplossingen gestimuleerd en is de cliënt verantwoordelijk voor zijn eigen proces. Er worden gesprekstechnieken uit het oplossingsgericht werken gebruikt om concrete stappen te bepalen op weg naar het resultaat. Tevens wordt de voortgang op het te behalen resultaat bewaakt en worden in de laatste fase van de hulpverlening technieken ingezet om de aangeleerde vaardigheden en structuur vast te houden na beëindiging van de hulp.
  • Vanuit de cliëntenfeedback, die middels technieken afgenomen wordt, blijkt of de werkwijze voldoende afgestemd is op de cliënt.

Resultaatgerichte technieken zijn vooral een hulpmiddel voor: het ordenen van informatie van de cliënt, het bewaken van het hulpverleningsproces en een optimale aansluiting bij de cliënt, ten einde de vooraf vastgestelde resultaten te behalen.

 
 
 
menu