Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant

Sinds de zomer van 2013 is Buro MAKS met een aantal specialistische jeugdzorg aanbieders een samenwerking gestart. Deze samenwerking noemen we SJS (Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten) Midden-Brabant.

De deelnemende organisaties delen de overtuiging dat de zorg voor onze Brabantse jeugd en gezinnen verbetert als de jeugdzorgaanbieders de handen ineen slaan. De SJS realiseert deze samenwerking door vraaggericht te werken, grote, specialistische kennis van brede cliëntgroepen en de ontwikkeling van een integraal zorgaanbod. SJS werkt hierin intensief samen met de 9 gemeenten in Midden-Brabant, cliëntenorganisaties en de frontlijn of wijkteams, die de toegang tot de jeugdzorg vormen. Hiermee kan daadwerkelijk 1 gezin – 1 plan worden vormgegeven.

We kunnen als SJS snel invoegen als dit nodig is: de juiste zorg op het juiste moment. Daarbij kiest SJS niet voor ‘eerst dit en later dat’. Vanaf het begin wordt (tegelijkertijd) samengewerkt aan wat er voor het kind en gezin nodig is. Het gezin zelf en de professionals in de frontlijn of wijkteams houden zoveel als mogelijk de regie.

De specialistische aanbieders in SJS hebben onderling sterke verbindingen. Hierdoor zijn arrangementen tussen verschillende specialismen mogelijk. De vraag van de jongere of het gezin is hierin leidend. Bijvoorbeeld behandeling van een kind door de jeugdzorg instelling ondersteund met expertise vanuit de GGZ of verstandelijk gehandicapten zorg. Zo werkt integrale inzet in de praktijk: geen kind tussen wal en schip.

Bij SJS aangesloten partners zijn: Kompaan en de Bocht, Amarant Groep, GGZ Breburg, KoraalGroep, Prisma, Novadic-Kentron, Herlaarhof, ASVZ, Buro Maks, De Viersprong, Zorgcollectief Midden Brabant (namens de kleinere aanbieders). Medewerkers vanuit deze organisaties zijn betrokken bij het inhoudelijk uitwerken en vormgeven van de samenwerking. In nauw overleg met de frontlijn en wijkteams, cliëntenorganisaties en gemeenten in Midden Brabant.

 
 
 
menu