Samenwerkende Jeugdzorgspecialisten (SJS) tekenen samenwerkingsovereenkomst

De middag werd feestelijk geopend door de jongerenband van Idris. Zij zetten met hun muzikale optreden de juiste toon: samenwerken en het verbinden van talenten, dat is waar het bij SJS om gaat. “SJS staat voor een nieuwe manier van werken“, zegt Lian Smits (Kompaan en de Bocht), lid van de stuurgroep SJS. Met als doel: onze cliënten de VIP-behandeling geven die zij verdienen.”

Geweldig initiatief
Ook de ‘VIP’s’ zelf, twee vertegenwoordigers uit cliëntenraden van SJS-partners (Corita van der Pol en Anita van Berkel) waren aanwezig tijdens de ondertekening. “Deze samenwerking is een geweldig initiatief. Niet meer ieder voor zich, maar gezamenlijk optrekken: dat is waar deze transformatie over gaat. Als cliëntenorganisaties sluiten we graag bij deze ontwikkeling aan. Zoek ons op in deze belangrijke tijden!”

Voortrekkersrol
Léon Wever, directeur Jeugd van VWS, was als onderdeel van een werkbezoek ook aanwezig bij de ondertekening. Volgens hem mag het belang van specialistische zorg niet worden onderschat. “Niet als laatste redmiddel, maar juist in de beginfase, waardoor je zwaardere inzet op een later moment kunt voorkomen. Specialistische zorg moet dichterbij de mensen worden gebracht. SJS kan hierbij een belangrijke voortrekkersrol spelen: een voorbeeld voor de rest van het land.” Ook Sjaak Sperber, wethouder in Goirle, onderstreept in zijn toespraak het belang van samenwerking. “Niet alleen tussen SJS-partners onderling, maar ook verticaal, in nauwe verbinding met de lokale toegang.”

Nieuwe website SJS
Meer weten over SJS? Op de vernieuwde website leest u meer over de samenwerking tussen de specialistische zorgaanbieders en de resultaten die hiermee al zijn behaald. Kijk op www.sjsbrabant.nl of volg op twitter SJS MBR

 
 
 
menu