Stapeling van bezuiniging

De afgelopen maanden waren bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg elke dag in de media. Hoezeer Buro MAKS zich ook inzet om in te spelen op kansen, toch zullen cliënten gevolgen van de bezuinigingen ondervinden.

Overheveling naar gemeente

De overheveling van de functie begeleiding van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeentes in 2014 is een belangrijk item. Binnen de AWBZ had Buro MAKS met een beperkt aantal partners te maken. Bij de WMO krijgt Buro MAKS te maken met verschillende gemeentes. Buro MAKS is bezig om contacten aan te gaan met beleidsmakers om te kijken hoe aan te sluiten. Het is nog niet duidelijk hoe het een en ander gaat verlopen, maar hier liggen zeker mogelijkheden.

Opheffing PGB

Nieuwe cliënten zullen ook nadeel ondervinden van de aankomende afschaffing van de mogelijkheid om te kiezen voor betaling met 'persoonsgebonden budget'.

Op ander fronten

Ook op andere fronten wordt bezuinigd. Zo kunnen bijvoorbeeld de bezuinigingen bij bemiddeling naar werk, de verlagingen van de toeslagen, de invoering van een eigen bijdrage bij behandeling van volwassenen, de verschraling van het basispakket van de ziektekostenverzekering en de bezuinigingen binnen passend onderwijs meespelen. In de komende twee jaar zullen veranderingen vorm krijgen.

 
 
 
menu