Training seksuele en relationele vorming

Doelgroep

Leerlingen tussen 12-18 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische of psychosociale problematiek die in een groep kunnen samenwerken en leren. 

 

Korte omschrijving

Groepstraining voor jongeren om ze te ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling en hen te leren seksueel verantwoorde keuzes te maken.

Thema's en werkwijze worden op maat aangeboden. Op basis van een oriënterend gesprek wordt een voorstel gemaakt.  

Inhoud, frequentie, intensiteit en duur

De bijeenkomsten met de leerlingen worden volgens een vaste structuur gegeven.

De thema’s worden met visuele middelen, werkbladen en of spelmateriaal ondersteund.

De leerlingen hebben een eigen werkmap waarin de opdrachten worden bewaard.

De training bestaat uit 10-12 bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst duurt 1 uur. Vooraf en aan het eind vindt er een bijeenkomst met ouders en mentoren plaats. De frequentie van de bijeenkomsten wordt in overleg met school vastgesteld. 

Doelen

Er zijn verschillende doelen die behaald kunnen gaan worden tijdens de training zoals:

  • Het verschil kennen tussen vriendschap, verliefdheid en relaties.
  • Welke sociale regels er bij vriendschap, verliefdheid en relaties gelden.
  • Wat relaties, gevoelens en seks inhouden.
  • Hoe je kunt praten over seksuele gevoelens van jezelf en van de ander.
  • Hoe je je grenzen aan kan geven bij knuffelen, zoenen en seks.
  • Hoe je de grenzen van de ander kan accepteren.
  • Hoe je je weerbaarheid kan vergroten met betrekking tot seksualiteit.
  • Wat belangrijk is bij seksualiteit en media. 

Locatie

De training en de ouderbijeenkomsten worden gegeven op de school van de leerlingen. De training van de leerlingen wordt gegeven onder schooltijd. 

Financiering

Er is een beschikking van de gemeente of een particuliere vraag. Buro MAKS kan ouders helpen deze aanvraag te ondersteunen.  

Aanmelding & informatie

Via mail Turn on JavaScript!

 
 
 
menu