Aanbod afgestemd op individuele cliënt

Het gespecialiseerde zorgaanbod van Buro MAKS is afgestemd op de cliënt en zijn omgeving. Medewerkers bieden ondersteuning bij het herinrichten van het zelfstandig leven. De hulpverlening is gericht op het aanleren van vaardigheden, het verbeteren van de zelfredzaamheid en het zoeken naar mogelijkheden om aan het maatschappelijk leven deel te nemen.

"Ik heb nu een aantal jaren begeleiding van Buro MAKS. Samen met mijn begeleidster ga ik de chaos in mijn hoofd te lijf. Ze zorgt ervoor dat ik niet doorsla in negatieve gedachten en houdt me met twee benen op de grond en in de werkelijkheid. Ik vind het fijn dat ik haar alles kan vertellen en dat ze, zonder oordeel, naar me luistert. Hoewel ik het door mijn verleden en mijn ziekte moeilijk vind om mensen te vertrouwen, heeft mijn begeleidster vrij snel mijn vertrouwen gewonnen en dat voelt heel prettig".

Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor als u meer wilt weten over het zorgaanbod van Buro MAKS.

Met wie kunt u contact opnemen in geval van crisis?

Met wie kunt u contact opnemen in geval van crisis?

  • Huisarts / huisartsenpost;

  • 112;

  • Politie / wijkagent;

  • Eigen behandelaar (bv GGZ)

  • Veilig thuis; www.vooreenveiligthuis.nl 0800-2000

De medewerkers van Veilig Thuis zijn experts als het gaat om veiligheid en geweld én het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer je contact opneemt met Veilig Thuis denken en doen de medewerkers van Veilig Thuis actief met je mee en zo nodig wordt er ondersteuning geboden.

Een zelfstandige en onafhankelijke zorgaanbieder op het gebied van zelfmoordpreventie, verleent online en telefonische hulp.

Gaat het niet om een crisis, maar is er sprake van eenzaamheid, relatieproblemen, geweld en agressie: dag en nacht, zeven dagen per week, kunnen mensen in nood in volstrekte anonimiteit bij Sensoor hun verhaal kwijt.  Je kunt ook chatten of mailen.

 
 
 
menu