Buro MAKS: Maximale aandacht, kwaliteit en service

Buro MAKS biedt gespecialiseerde hulpverlening in de thuissituatie aan volwassen, kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek. Onze aanpak is onderscheidend: persoonlijk, professioneel, dialooggestuurd, resultaatgericht en midden in de maatschappij.

Wij zijn van mening dat problemen opgelost dienen te worden, daar waar ze ontstaan. Dat is veelal thuis, maar kan ook op het werk of school zijn. Wij staan voor een integrale en laagdrempelige aanpak, waarbij sprake is van één plan met één regisseur.

Ondersteuning vanuit het gezin, vrienden, familie, school en vrijwilligers draagt bij aan het idee dat we het als samenleving voor elkaar en met elkaar kunnen regelen. Vanuit jouw zorgvraag gaan we op zoek naar de verbinding met jouw sociale netwerk en je reguliere voorzieningen. Belangrijk, omdat je zo vanuit je eigen kracht, met behoud van eigen regie, je leven kan blijven leiden.

Lokale kennis en samenwerking
Onze medewerkers werken nauw samen met andere (zorg)professionals en hebben veel kennis en ervaring op het gebied van psychiatrische en/of psychosociale problemen. Onze teams zijn gevestigd in het eigen werkgebied, waardoor we snel en adequaat kunnen inspelen op lokale vragen, samenwerkingen (zoals wijkteams) en ondersteuningsvragen.

 
 
 
menu